Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Liber baptisatorum

1871

Liber baptisatorum

1872

Duplikat urodzonych

1843

Liber baptisatorum

1846