Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat ksiąg urodzonych

1818

Duplikaty urodzeń, ślubów i zmarłych

1826

Duplikaty urodzeń, ślubów i zmarłych

1827

Duplikaty urodzeń, ślubów i zmarłych

1829