Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat zmarłych

1863

Duplikat urodzonych

1865

Duplikat zaślubionych

1865

Duplikat zmarłych

1865