Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat chrztów

1829

Duplicat baptisatorum

1830

Duplicat baptisatorum

1834

Duplikat chrztów

1850