Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat urodzonych

1817

Secundi libri natorum

1869

Secundi libri gebornen

1870

Liste der gebornen

1871