Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Liber baptisatorum

1818

Księga urodzonych

1843

Liber copulatorum

1818

Księga zaślubionych

1843