Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Rejestr do porachunku z hutą [osiecką]

1782-1785

Testament Urszuli z Potockich Wielopolskiej, żony Hieronima

1803

Korespondencja Eleonory z Dembińskich Wielopolskiej

1811-1824

Recueil de lettres ecrites a differentes personnes par mademoiselle Leona Dembińska

1801