Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Dokumenty do Dóbr Ziemskich Powiatu Stopnickiego Strzałków

1800-1848

Dokumenty do Dóbr Ziemskich Powiatu Stopnickiego Strzelce

1841-1935

Dokumenty do Dóbr Ziemskich Powiatu Stopnickiego Suliszów

1871-1912

Dobra Ziemskie Suskraiowice w Obwodzie Stopnickim

1859-1912