Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Diversa aus der Vorzeit Lyceum Hosianum Vol. I [Index Lectionum, Sachen der Vorlesungen, Rechnungen, Etats u.s.w. Z przeszłości Liceum: sprawy różne /Spis tematów lekcji, sprawy wykładów, rachunki roczne, budżet etc./]

1822-1825

[Verfügungen der Behörden, Anstellung der Professoren und der Rektoren, Immatrikulation-und Bibliothek-Sachen u.s.w. Zarządzenia urzędów, mianowania profesorów i rektorów, immatrykulacje studentów oraz sprawy biblioteki szkolnej etc.]

1825-1834

Generalia [Verfügungen, Anweisungen der Behörden, Schreiben ermland. Bischofs, Entschlüsse Rektoren, usw. Zarządzenia, instrukcje urzędów, pisma biskupa, postanowienia rektorów, zaproszenia na posiedzenia kolegium, informacje o liczbie studentów etc.]

1834-1841

[Allg. Angel.: eventuell Versetzung Teils des Lyzeum von Braunsberg zu Frauenburg, Immatrikulationssachen, eine Urlaubsache, einige Beschlüsse des Rektors Feldt. Sprawy ogólne: ew. przeniesienie części Liceum do Fromborka, urlopy, postanowienia rektora]

1833-1860