Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Ogolny Summaryusz Alfabetyczny Metryk Urodzenia i Chrztu, Zaślubień, Zeyścia w dwóch księgach dawnych Metryk Kościelnych Parafii Sarnowo zapisanych uformowany

1854-1854

Akta Urodzonych Zaslubionych Zmarłych w parafii Sarnowskiey w roku 1834

1834-1834

Duplikat Urodzonych Zaslubionych Zmarłych w parafii Sarnowskiey z roku 1835

1835-1835

Annexa należące do Aktów Małżenstwa w parafii Sarnowskiey z roku 1835

1835-1835