Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Statut Centralnego Komitetu Żydów w Polsce

#Centralny Komitet Żydów w Polsce #ludność żydowska #statut

1946-1946

Sprawozdania Statystyczne z dzialalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Olsztynie

#Olsztyn #ludność żydowska #opieka zdrowotna

1946-1946

Sprawozdania Statystyczne z dzialalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Olsztynie

#Olsztyn #ludność żydowska #opieka społeczna

1946-1947

Sprawozdania Statystyczne z dzialalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Olsztynie

#Olsztyn #repatriacja #ruch ludności

1946-1946