Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej

1946-1946

Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego

1945-1946

Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego

1946-1950

Księga zarządzeń Burmistrza m. Barczewa

1945-1952