Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Summaryusz Ogolny Parafii Janowieckiej (Ogolny Summaryusz Alfabetyczny Metryk Urodzenia i Chrztu oraz Zaślubienia i Zejscia w Księgach siedmiu dawnych Metryk Kościelnych od Roku 1722 Miesiąca Lutego do Roku 1808 włącznie przy Kościele Parafialnym w Janowcu znajdujacych się. Uformowany przez Xiedza J. Miszewskiego)

1852-1855

Annexa Slubne z parafii Janowieckiey Obwodu Mławskiego z Roku 1833

1833-1833

[Akta urodzeń, małżeństw, zgonów]

1892-1892

[Akta urodzeń, małżeństw, zgonów]

1893-1893