Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Konferencja Miejska: protokoły i wykaz delegatów, sprawozdania, rezolucje

1945-1948

Spisy sekretarzy Komórek partyjnych PPR miasta Olsztyna

1945-1947

Protokoły z zebrań Kół partyjnych w mieście Olsztynie: Centrala Papiernicza, Centrala Mięsna, Jednostka Wojskowa Nr 1729, Krajowe Biuro Wyborcze, Jednostka Wojskowa Nr 4648, miejskie Zakłady Komunikacyjne, Urząd Likwidacyjny, Powszechny Dom Towarowy, PWM-Metalowiec, Rzeźnia Miejska, Spółdzielnia Mleczarsko-Jajczarska

1945-1945

Protokoły z zebrań Kół partyjnych miasta Olsztyna: Centrala Handlowa Materiałów Budowlanych, Centrala Skór Surowych, Centrala Węglowa, Olsztyńskie Zakłady Ceramiki Czerownej, PPB, Polska Agencja Drewna (Pagad), Zakłady Oczyszczania Miasta, Związek Zawodowy Pracowników Rolnych

1947-1948