Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jezioranach za 1947-1948.

#Jeziorany #Jaśniewski Bronisław #Krasowski Kazimierz

1947-1948

Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Jezioranach /fragmenty/.

#Jeziorany #Chmielewski Czesław #Jędrzejek Józef

1950

Dodatkowy budżet na rok 1950.

#Jeziorany #budżet #wodociągi i kanalizacja

1950

Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego w Jezioranach za 1947 - 1949.

#Jeziorany #nazwy ulic #okręg administracyjny

1947-1949