Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta dotyczące testamentu gen. Józefa Zajączka [Kopie i odpisy akt hipotecznych i spadkowych Sekretariatu Stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Komisji Przychodów i Skarbu oraz Trybunału Cywilnego w Warszawie, z lat 1811-1839, kopia testamentu gen. Zajączka, odpis akt hipotecznych starostwa stawiszyńskiego, korespondencja w sprawie ogłoszenia o sprzedaży dóbr Stawiszyn]

1816-1854

[Wypisy z akt wieczystych i hipotecznych starostwa stawiszyńskiego i dóbr ziemskich Stawiszyn i Opatówek, z lat 1811-1830, sporządzone w kancelarii sądu ziemiańskiego w Kaliszu]

1833-1850

Rejestr pomiarowy gruntów należących do kościoła parafialnego stawiszyńskiego w powiecie kaliskim, guberni warszawskiej położonych

1854