Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Wyrok na Jana Kantego Działyńskiego w tzw. procesie berlińskim (za udział w powstaniu styczniowym)

1864

[Dokumenty prawne dot. nabywania własności przez Jana Kantego Działyńskiego]

1857-1860