Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta Urodzenia Gminy Janowiec y Akta Zeyscia teyże Gminy z Roku jednego naypierwszego od 1-go Maja 1808/9

1808-1809

Akta Urodzenia Gminy Janowieckiey z Roku 1811/12

1811-1812

Akta Zapowiedzi Gminy Janowieckiey z Roku 1811/12

1811-1812

Akta Małzeństwa Gminy Janowieckiey z Roku 1811/12

1811-1812