Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta Stanu Cywilnego. Urodzenia. Zeyścia od pierwszego Maja Roku Tysiącznego Osiemsetnego Osmego do trzydziestego Miesiąca Kwietnia Roku Tysiącznego Osiemsetnego Dziewiątego Gminy Grzebskiey Powiatu Mławskiego w Departamencie Płockim

1808-1809

Protokuł Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Gminy Grzebskiey Obwodu Mławskiego w Woiewodztwie Płockim

1817-1819

Akta Zapowiedzi Stanu Cywilnego Gminy Grzebskiey Obwodu Mławskiego Woiewodztwa Płockiego z Roku Jedenastego, to iest 1818/19

1818-1819

Akta Stanu Cywilnego Gminy Grzebskiey Urodzenia. Zapowiedzi. Zawartych Małżeństw. Zeyścia z Roku 1819/20

1819-1820