Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1826-1826

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1831-1831

Aneksy do aktów małżeństw

1831-1831

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1832-1832