Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1826

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1831

Aneksy do aktów małżeństw

1876

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1877