Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1810

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1821

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z aneksami do aktów małżeństw

1822

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1812