Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Acta Generalia betreffend das Medicinal Edict. Zarządzenia dotyczące sposobów leczenia poszczególnych chorób. Wykaz artykułów medycznych (lekarstw)

#acta generalia betreffend das medicinal eict

1725-1800

Acta Specialia betreffend Die Einziehung des Konsumptions-Steuers. Akta dotyczące pobierania opłat

1796-1805

Akta Magistratu miasta Kutna tyczące się sztuk dramatycznych, które na teatrach prowincjonalnych przedstawiane być mogą

1850-1850

Akta Magistratu miasta Kutna tyczące się reparacji Kościoła i cmentarza katolickiego

1853-1861