Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Księga radziecka miasta Częstochowy]

#Częstochowa #ksiga miejska

[1759-1765]

Akta w przedmiocie regulacji miasta

1823-1824

Regestr mierniczy miasta Starej Częstochowy w roku 1821 a poprawnej w roku 1823 dnia 13 czerwca w roku 1819 ułożony plan co do dziesięciny

1819-1823

Akta w przedmiocie połączenia miast

#Częstochowa #Stara Częstochowa #Nowa Częstochowa

1823-1826