Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19.

Sygnatura

1/1/0/-/1726

Daty
1650 - 1650
Archiwum
Zespół

Skany (8)

  • Obraz 1 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244406
  • Obraz 2 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244408
  • Obraz 3 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244404
  • Obraz 4 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244407
  • Obraz 5 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244405
  • Obraz 6 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244403
  • Obraz 7 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244409
  • Obraz 8 z jednostki "Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19." 4244410

Opis dla: 1/1/0/-/1726

Archiwum Główne Akt Dawnych
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

#Warszawa #Warszawa /Cechy N.W./

Powiązane materiały

Jerzy, margrabia brandeburski i Fryderyk, książę legnicki podają artykuły pokoju między Zygmuntem, królem polskim, a Albrechtem, wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego.

#Kraków #Prussiae. Druk; Dogiel IV, 168, kolacjonowany z or. Choć ogłoszony z wpisu do Metryki. #Albrecht #Zygmunt I Stary #Zygmunt

1525.04.08

Władysław IV potwierdzając ustawy cechu piwowarów i karczmarzy, transsumuje przywilej zatwierdzający króla Stefana z 2 V 1576 r.

#Kraków. #Warszawa /Cechy N.W./

1633.02.25

Jan Kazimierz potwierdza i transsumuje ustawy i artykuły cechu piwowarskiego N.Warszawy przyjęte przez radę miasta 1648.08.19.

#Warszawa #Warszawa /Cechy N.W./

1650.06.14

Jan Kazimierz zatwierdza przywilej Władysława IV /1633.02.25/ transsumujący przywilej Stefana Batorego z /1576.05.26/ z prawami i ustawami cechu słodowników i karczmarzy przyjętymi przez Zygmunta Augusta i Henryka Walezego.

#Warszawa #Warszawa /Cechy N.W./

1650.06.14