Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Żurnały Obszczago Sobranija Warsz[awskich] Diepart[amientow] Praw[itielstwujuszczago] Sienata I-X.

1842-1843

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu.

1842-1849

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu.

1842-1843

Żurnały Obszczago Sobranija Warsz[awskich] Diepart[amientow] Praw[itielstwujuszczago] Sienata XI-XXVII.

1844-1846