Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXXI.

1815.12.28-1816.03.30

Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CDLXXVI - DXXVI.

1822.01.02-1822.12.26

[Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 68 - 88].

1846.09.19/10.01-1846.12.17/29

[Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23].

1846.12.21/1847.01.02-1847.03.18/30