Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta przedstawień list płacy [i] próśb wojskowych o wypłatę żołdu.

#Batorski Jan, 2. bateria lekka artylerii konnej, książeczka wojskowa

1831-1832

Akta korespondencji względem płacy Korpusu Inwalidów i Weteranów.

#Mosczyński Jerzy, Korpus Inwalidów i Weteranów, książeczka wojskowa

1831-1832

Akta korespondencji względem chorych wojskowych będących w klasztorze B.B. [braci] Miłosierdzia [w Warszawie].

#Warszawa, m. woj., woj. mazowieckie, klasztor braci miłosierdzia, opieka nad chorymi żołnierzami

1831-1832

Akta korespondencji z Bankiem Polskim.

1831-1832