Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławnokomandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po I Otdieleniju. O dworianinie Kazimirie Triepkie sużdiennom za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzana przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Wojennego Okręgu. Wydział I. Sprawa dotycząca szlachcica Kazimierza Trepki sądzonego za udział w powstaniu].

#Trepka Kazimierz, szlachcic, sądzony za udział w powstaniu

1863

[Pisma związane ze sprawą podporucznika Apolinarego Ordyńca, odnalezione podczas rewizji].

#Bielski Józef, płk, dowódca oddziału powstańczego #Gnatowski, list prywatny #Heydenreich Michał Jan, pseud. Kruk, gen., naczelnik wojskowy woj. lubelskiego i podlaskiego

1863-1864

Dieło o bumagach Narodnago Żonda najdienych na Ulice Chmielnoj w domie pod N 1565 lit. C [Sprawa dotycząca pism Rządu Narodowego znalezionych w domu przy ulicy Chmielnej nr 1565 lit. C].

1864

O Żondie Narodowom i bumagach onomu prinadleżaszczych. [Sprawa dotycząca Rządu Narodowego i należących do niego pism].

1864