O wysyłkie w otdalonnyje gubiernii [Sigizmunda] Ejsymonta za prinadleżnost k bojewoj drużynie SDP KP i L [O zesłaniu do dalekich guberni Zygmunta Ejsmonta za przynależność do bojowej drużyny SDPKP i L].

Sygnatura

1/247/0/1/3716

Daty
1908 - 1911

Skany (0)

Ta jednostka nie posiada jeszcze skanów. Pracujemy nad tym.

Opis dla: 1/247/0/1/3716

Archiwum Główne Akt Dawnych
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

#Ejsmont Zygmunt, zesłany

Powiązane materiały

Po chodatajstwu Warszawskiego Gigieniczeskago Obszczestwa ob utwierżdienii Leona Wernica riedaktorom żurnała "Zdrowie". [Prośba Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego o zatwierdzenie Leona Wernica na stanowisku redaktora pisma "Zdrowie"]. Tom I.

#Warszawa, m., Towarzystwo Higieniczne #Wernic Leon, wydawca gazety

1904

O wosprieszczenii żytielstwa w kraje Janu Piłatowiczu i dr[ugim] za pliticzeskuju niebłagonadieżnost po gor[odie] Warszawie. [O zakazie zamieszkania w kraju dla Jana Piłatowicza za polityczną nieprawomyślność; w Warszawie].

#Warszawa, m., nielegalna działalność mieszkańców #Piłatowicz Jan, zakaz zamieszkania

1906

O wosprieszczenii żytielstwa w kraje Bolesławu Sałkiewiczu i dr[ugim] za politiczeskuju niebłagonadieżnost, po gor[odie] Warszawie. [O zakazie zamieszkania w kraju dla Bolesława Sałkiewicza i innych za polityczną nieprawomyślność; w Warszawie].

#Warszawa, m., nielegalna działalność mieszkańców #Sałkiewicz Bolesław, zakaz zamieszkania

1906-1910

O wosprieszczenii żytielstwa w kraje Stanisławu Niedbalskomu za prinadleżnost k P.S.P. po gor[odie] Warszawie. [O zakazie zamieszkania w kraju dla Stanisława Niedbalskiego za przynależność do PPS w Warszawie].

#Warszawa, m., nielegalna działalność mieszkańców #Niedbalski Stanisław, zakaz zamieszkania

1906-1907