Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta administracyjno-skarbowe różnych starostw oraz miast (oryginały i odpisy).

List Antoniego Oleszczyńskiego do hrabiego Augusta Potockiego z Paryża z 20 lutego 1858 r., z propozycją zawarcia umowy na wyrycie w miedzi wizerunku Stanisława Rewery Potockiego, wraz z genealogiczną biografią Potockich, zaczynającą się w XII w.

Wiersz panegiryczny nieznanego autora na cześć hrabiny Augustowej Potockiej.

Manuał konnotacyi własnoręcznych JW. Alexandra Hrabi Potockiego.