Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

List Elizy z Branickich Zygmuntowej Krasńskiej do brata Ksawerego Branickiego.

1849

List Ksawerego Branickiego do brata Władysława.

1851

Listy Konstantego Branickiego do żony Jadwigi z Potockich.

1857 - 1861

Kopia listu z Branickich Adamowej Potockiej do brata Ksawerego Branickiego.

1873