Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Kwity prowizji od sumy zapisanej Karmelitankom Bosym w Warszawie.

1779 - 1818

Akta dotyczące obciążeń podatkowych z dóbr Stara Wioska.

1770 - 1831

Akta dotyczące dzierżawy dóbr Raduszyce.

1820 - 1843

Wyrok w Komisji Skarbu Koronnego w sprawie wekslowej między mieszczanami Gudatzem i Kintzlem z Wichlińskim, metrykantem Skarbu Koronnego.

1781 - 1782