Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1815 r.

1815

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1824 r.

1824

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1842 r.

1842

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1843 r.

1843