Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania].

Sygnatura

1/532/0/-/105

Daty
1917 - 1917

Skany (46)

 • Obraz 1 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365609
 • Obraz 2 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365612
 • Obraz 3 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365595
 • Obraz 4 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365618
 • Obraz 5 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365602
 • Obraz 6 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365589
 • Obraz 7 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365622
 • Obraz 8 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365625
 • Obraz 9 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365593
 • Obraz 10 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365613
 • Obraz 11 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365603
 • Obraz 12 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365604
 • Obraz 13 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365608
 • Obraz 14 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365592
 • Obraz 15 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365623
 • Obraz 16 z jednostki "Betr[ifft] Festnahme Pilsudskis [Rękopis tekstu "Uwięzienie Piłsudskiego" i korespondencja urzędowa Szefa Administracji dotycząca kolejnych wersji opracowania]." 4365616
Wyświetlanie 1 do 16 z 46 wpisów.

Opis dla: 1/532/0/-/105

Archiwum Główne Akt Dawnych
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Powiązane materiały

List Jankiewa Hersza Tarszmana do żony i dzieci.

#Tarszman Jankiew Hersz, nadawca listu

1916*

List M. Teitelmana do rodziców.

#Teitelman M., nadawca listu

1915.10.14

List Jechiela Wenglińskiego do ojca.

#Wengliński Jechiel, nadawca listu

b.d.

List J. Wiklińskiego do brata.

#Wikliński J., nadawca listu

1915.11.12