Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Sprawy repatriacji ludności niemieckiej

1946-1949

Sprawy narodowościowe

1946-1949

Sprawy społeczno-polityczne

1948-1950

Regulacja gruntów - gromada Chocieszów

1947-1949