Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Instrukcje Zarządu Centralnego PUR (dot. ogólnej organizacji i podziału pracy w Urzędach Repatriacyjnych)

1945-1950

Roczne i miesięczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR i jednostek podległych za lata 1945-1947 (m-c VII)

1945-1947

Sprawozdania opisowe z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR (miesięczne) oraz jednostek podległych za lata 1948-1950

1948-1950

Monograficzne opracowania działalności Powiatowych Oddziałów PUR (w Krośnie, Nisku, Mielcu, Dębicy, Jarosławiu, Łańcucie, Przemyślu, Rzeszowie)

1949