Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Wykazy kandydatów na przesiedleńców

1945

Wykazy przesiedleńców skierowanych na ziemie zachodnie i wschodnie

1947-1949

Wykazy przesiedleńców skierowanych na ziemie zachodnie

1946

Wykazy przesiedleńców na tereny schodnie województwa rzeszowskiego

1947-1948