Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikaty ksiąg ślubów parafii w Czerminie Kolonii [Hohenbach]

1919-1938

Duplikaty ksiąg zmarłych parafii w Czerminie Kolonii [Hohenbach]

1919-1937

Duplikaty metryk wypadków śmierci ewangelickiej parafii wyznaniowej w Nowym Sączu

1936-1937