Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Inwentarz cerkwi w Korytnikach]

brak daty

Program gospodarczy lasów gr. kat. probostwa w Korytnikach na okres 10-letni od 1929 do r. 1937/38

1929

[Pisma C.K. Starostwa w Przemyślu oraz Starostwa w Przemyślu w sprawie prawa poboru drzewa]

1913-1914, 1924, 1927, 1930

Arkusze posiadłości gruntowej

brak daty