Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat. Akt urodzeń, małżeństw i zgonów.

1901

Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów.

1902

Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów.

1903

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów.

1904