Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Wróblewie

1946-1947

Budżet

1950

Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego - gromady - Gmachowo

1947

Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego - gromady - Głuchowo

1947