Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Odpisy metryk: urodzenia Edmunda Faustyna Biernackiego (1867, Opoczno), jego małż. z Kazimierą Katarzyną Rudowską (1890, Warszawa, par. Św. Trójcy), ur. ich córki Anny (1892, Warszawa, par. Wszystkich Św.), zgonu Edmunda (1912, Lwów, par. św. Andrzeja)]

1912-1912

[Dyplomy Edmunda Biernackiego: "Academiae Gissensis" (oryg.), lekarski Uniwersytetu Warszawskiego (oryg., kopia), doktora med.Uniwesytetu Lwowskiego (odpis) oraz zawiadomienia o mianowaniu ordynatorem kliniki i przyznaniu prywatnej docentury]

1890-1903

[Odpis protokołu Kijowskiej Deputacji Szlacheckiej dotyczącego szlacheckiego pochodzenia rodu Biernackich]

1851-1851

[Korespondencja do dra Edmunda Biernackiego i do jego żony]

1900-1917