Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Sprawy dotyczące rozgraniczenia i podziału dóbr. Sprawy własnosciowe

1530-1858

Cesje I oraz zapisy dóbr.

1558-1649

Cesje II oraz zapisy dóbr

1652-1696

Cesje III oraz zapisy dóbr.

1700-1889