Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Mapy . Pierworysy lotniska WSK 1 :1000.

1973-1976

Plan generalny terenu zakładu . Stan 1990 r

1988-1988

Prowadzenie planu generalnego - teren lotniska . Mapy 1 : 2000, 1 : 5000 , B 22137.

1985-1985

Plan sytuacyjny zakładu .

1976-1976