Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Instrukcje i wytyczne dotyczące metod i kierunków działania organizacji w związku ze zmianami sytuacji politycznej, prowadzenia ewidencji, szkolenia bojowego żołnierzy, informacji i propagandy, wywiadu i kontrwywiadu]

1945

[Wykazy i listy imienne żołnierzy Armii Krajowej m.in. drużyny IV 2-go plutonu oddziału Bernaciaka Mariana ps. "Orlik" oraz plutonu 38]

#Bernaciak Marian ps. "Orlik"

1945

[Wykazy aresztowanych członków Armii Krajowej przetrzymywanych w więzieniach w Biłgoraju, Wronkach i innych na terenie kraju oraz w ZSRR]

#represje #Armia Krajowa #AK

1945

[Wykazy funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, obsady więzienia i szpitala, oficerów i podoficerów, konfidentów oraz członków Polskiej Partii Robotniczej placówki Tarnawka gmina Zakrzew]

#Tarnawka - gmina Zakrzew #Lublin

[ok. 1945]