Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Podział powiatów Prus Królewskich na gminy polskie. Opracowane podług "Gemeindelexikon" z r. 1905 i 1910. Tom I

1918-1920

[Układy polsko-niemieckie w sprawie przejęcia Pomorza przez władze polskie i unormowania spraw urzędniczych]

1919-1920

Różne

1919

[Obsada imienna urzędników w parafii Brzeźno pow. Człuchów oraz w pow. Grudziądz i Tczew]

1919