Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Pawłowo pow. Chojnice osada 46 - przeniesienie prawa własności nieruchomości ziemskiej na rzecz rolnika Jana Ozdoby

1929-1938

Pawłowo pow. Chojnice osada 47 - przeniesienie prawa własności nieruchomości ziemskiej na rzecz rolnika Andrzeja Bielińskiego

1929-1938

Pawłowo pow. Chojnice osada 48 - przeniesienie prawa własności nieruchomości ziemskiej na rzecz rolnika Franciszka Stanisławskiego

1929-1938

Pawłowo pow. Chojnice osada 49 - przeniesienie prawa własności nieruchomości ziemskiej na rzecz rolnika Julian Krojackiego

1929-1937