Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1826

1826

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1828

1828

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1830-1831

1830-1831

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1835-1840

1835-1840