Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1818 - 1819

1818-1819

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1820 r.

1820

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1823 r.

1823

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1844 – 1847

1844-1847